Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

O Nas

Celem powołanego Funduszu jest rozwój oraz upowszechnianie oświaty i nauki, a także promowanie wybitnych osiągnięć w tym zakresie.


Fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24.09.2019 przez Krystynę Gamoń.

Ww. cele Fundusz realizuje poprzez:

  • tworzenie programów stypendialnych,
  • udzielanie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej,
  • upowszechnianie wiedzy,
  • współprace z organizacjami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz ze środkami masowego przekazu,
  • działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności uzdolnionych dzieci i młodzieży przez dofinansowanie opłat za kursy, szkolenia i udział w konkursach,
  • skupianie wokół celów Fundacji/Funduszu przedstawicieli nauki i oświaty.
Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów