Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Złagodzenie kryteriów rekrutacyjnych i przedłużenie naboru wniosków stypendialnych (1 edycja)

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów, o które mogą  ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz studenci uczelni wyższych na stałe mieszkający na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka zostaje przedłużony do 10.11.2020 r.  


Tym samym informujemy, że zmianie uległo kryterium dochodowe (podwyższono próg  - dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z osobą wnioskującą, nie może być wyższy niż 1500,00 zł brutto na jednego jej członka (bez 500+)) oraz obniżono średnią ocen, od której można starać się o przyznanie stypendium.

Wypełnione wnioski można składać w siedzibie Funduszu (ul. Rybnicka 248, 44-240 Żory).

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów