Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych (3 edycja)

Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów, o które mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych na stałe mieszkający na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka.


Termin składania wniosków: 30.09.2021 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać:

  • osobiście w siedzibie Fundacji lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusz@funduszstypendialnygamon.pl lub
  • drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
    Fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia
    ul. Rybnicka 248
    44-240 Żory

Zanim złożysz wniosek – zapoznaj się z Regulaminem i dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów