Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych (2 edycja)

Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów, o które mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych na stałe mieszkający na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka.


Termin składania wniosków: 19.02.2021 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w oryginale:

  • osobiście w siedzibie Fundacji lub
  • drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
    Fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia
    ul. Rybnicka 248
    44-240 Żory

Zanim złożysz wniosek – zapoznaj się z Regulaminem i dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!


Nabór wniosków o przyznanie stypendiów, o które mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych na stałe mieszkający na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka zostaje przedłużony do 10.11.2020 r.

Tym samym informujemy, że zmianie uległo kryterium dochodowe (podwyższono próg - dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z osobą wnioskującą, nie może być wyższy niż 1500,00 zł brutto na jednego jej członka (bez 500+)) oraz obniżono średnią ocen, od której można starać się o przyznanie stypendium.

Wypełnione wnioski można składać w siedzibie Funduszu (ul. Rybnicka 248, 44-240 Żory).

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów